اطلاعیه دیدار چهره به چهره مسئولین شهرستان شوط

اطلاعیه دیدار چهره به چهره مسئولین شهرستان شوط
برنامه دیدار چهره به چهره مسئولین با مردم و بررسی مسایل و مشکلات شهروندان بصورت پرسش و پاسخ #هرشب_یک_مسجد اطلاعات تکمیلی در تصویر بالا👆👆👆