گرامیداشت هفته دولت

افتتاح همزمان ۲۰ واحد بهسازی و مقاوم سازی مساکن روستایی شهرستان شوط

افتتاح همزمان ۲۰ واحد بهسازی و مقاوم سازی مساکن روستایی شهرستان شوط
همزمان ۲۰ واحد بهسازی و مقاوم سازی مساکن روستایی بصورت نمادین روستای ایل بلاغی شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار، بخشدار قره قویون، فرمانده سپاه، بنیاد مسکن و دهیار و شوراافتتاح شد.

گرامیداشت هفته دولت

افتتاح همزمان ۲۰ واحد بهسازی و مقاوم سازی مساکن روستایی بصورت نمادین روستای ایل بلاغی شهرستان شوط
 
با حضور معاون فرماندار، بخشدار قره قویون، فرمانده سپاه، بنیاد مسکن و دهیار و شورا

برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و مابقی آورده شخصی هزینه شده است.