🔻بازدید از مدرسه ۶ کلاسه در حال احداث شهر مرگنلر 👈باحضورفرماندار شهرستان شوط، نماینده مردم ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی ، معاون فرماندار،بخشدار، مدیر آموزش و پرورش،شهردار و شو