حضور معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد ماکو در آبگرم ایسی سو شوط


به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، در این بازدید،  امیریان از اختصاص مبلغ 40 میلیارد ریال برای تکمیل پروژه ایسی سو در سال 1402 خبر داد .
اضافه میگردد ، سازمان منطقه آزاد ماکو با همکاری شهرداری شوط مسیر دسترسی به ایسی سو را آسفالت ریزی خواهد کرد
.
همچنین مقرر گردید ، برای طرح توسعه پروژه ایسی سو در سال 1402 مبلغ 4 میلیارد ریال هزینه و در سال 1403 اجرایی شود .