افتخاری دیگر برای ورزش شهرستان شوط

افتخاری دیگر برای ورزش شهرستان  شوط
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان شوط : آریا تایتی با شکستن رکورد ایران با پرتاب وزنه 14.88 متر در رده سنی نونهالان به مربیگری مهدی محمد پور اقدم و سرپرستی حامد علی نژاد قهرمان استان شد و به مسابقات کشوری راه یافت.