برگزاری جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان شوط

برگزاری جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان شوط

برگزاری جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و اعضای کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.

دراین جلسه در خصوص تصویب رسته های شغلی جهت دریافت پروانه کسب و همچنین تصویب عوارض و درخواست های صنفی بمنظور تسهیل در انجام امورات کسب و کاربحث و تبادل نظر شد.