🔸مدرسه ۶ کلاسه شهر مرگنلر با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد تا آغاز سالتحصیلی جدید آماده افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت