حضور معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد ماکو در مجموعه بومگردی ، گردشگری ملک سلیمان تپه باشی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، در این بازدید،  مقرر گردید سازمان منطقه آزاد ماکو با همکاری شهرداری شوط نسبت به جدول گذاری در  سطح روستا اقدام نمایند.