در راستای اجرای مصوبات سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان شوط ؛

اجرای طرح  نجما( طرح نهضت جهادی توسعه فیبر نوری مخابرات ایران ) در شهرستان شوط

اجرای طرح  نجما( طرح نهضت جهادی توسعه فیبر نوری مخابرات ایران ) در شهرستان شوط
در راستای اجرای مصوبات سفر استاندار آذربایجان  غربی به شهرستان شوط ؛ طرح  نجما( طرح نهضت جهادی توسعه فیبر نوری مخابرات ایران ) در شهرستان شوط اجرا می شود مدیر مخابرات  شهرستان با شهروز بابازاده فرماندار شوط دیدار  و در خصوص مسایل  حوزه مخابرات و اینترنت در شهرستان گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، مدیر مخابرات  شهرستان با شهروز بابازاده فرماندار شوط دیدار  و در خصوص مسایل  حوزه مخابرات و اینترنت در شهرستان گفتگو کرد.

فرماندار شهرستان شوط در این دیدار با بیان اینکه توسعه پایدار شهرستان از مسیر توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی و فناوری و ارتباطات میگذرد افزود: نیاز است با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی شهرستان شوط در بخش‌های مختلف  ارتباطی این منطقه، طرح توسعه ارتباطات در دستورکار قرار گیرد که این امر در سفر استاندار محترم آذربایجان غربی به شهرستان شوط مطرح و تصویب شد و امروز شاهد اجرای این طرح در سطح شهرستان هستیم ،  که جا دارد از زحمات مدیریت و پرسنل مخابرات شهرستان شوط تشکر کنیم.

مدیر مخابرات شهرستان شوط با بیان این مطلب که اجرای طرح فیبر نوری در شهرستان در حال اجراست ، افزود :تا بدین لحظه 30 سرویس طرح نجما در شهرستان شوط راه اندازی شده است که در روزهای آتی با افزایش سرویس دهی به نقاط مختلف شهرستان شاهد حفاری های گسترده خواهیم بود که نیاز دارد کلیه دستگاه های اجرایی برای سرعت بخشیدن به خدمات دهی اینترنتی به شهروندان پای کار باشند.