اجرای طرح نوروزی با تلاش شبانه روزی پرسنل پلیس راه ماکو _ خوی و انتظامی شوط در جاده ها جهت کنترل ترافیک جاده ای