دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یولاگلدی با فرماندار شوط

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یولاگلدی با فرماندار شوط
فرماندار شهرستان شوط بر توسعه درونی، الگویی متوازن، متعادل و پایدار برای توسعه مبلمان شهری و ارتقاء کیفی شهر یولاگلدی تاکید کرد

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط :

فرماندار شهرستان شوط بر توسعه درونی، الگویی متوازن، متعادل و پایدار برای توسعه مبلمان شهری  و ارتقاء کیفی شهر یولاگلدی تاکید کرد  

 عبدالهی اصل در دیدار سرپرست جدید شهرداری واعضای شورای اسلامی شهر یولاگلدی با بیان اینکه شهریولاگلدی به لحاظ قرار گرفتن در مسیر جاده ترانزیتی اروپا پیشتر  نیازمند تلاش مضاعف وهمدلی در این شهر است گفت امسال در جهت توسعه خدمات و مبلمان شهری در مرحله اول توزیع اعتبارات شهرستانی افزون بر ۸ میلیارد ریال به شهر یولاگلدی اختصاص یافته و تا پایان سال نیز در مراحل بعدی اعتبارات از حمایت هاو مشارکت های کمیته برنامه ریزی اختصاص می یابد  .