💢 بازدید فرماندار شهرستان شوط بهمراه روسای ادارات اتاق اصناف ،صنعت و معدن و تجارت و کارشناس بهداشت و درمان از سطح شهر 🔻از آغاز فعالیت برخی از صنوف کم ریسک و صنوف تامین اقلام اساسی مردم