◾️جلسه بررسی آخرین وضعیت معادن شن و ماسه شهرستان شوط

◾️جلسه بررسی آخرین وضعیت معادن شن و ماسه شهرستان شوط
👈به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛جلسه بررسی آخرین وضعیت معادن شن و ماسه شهرستان شوط با حضور فرماندار؛بخشدار قره قویون،کارشناس منطقه آزاد ماکو ومدیران ادارات مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد.

◾️جلسه بررسی آخرین وضعیت معادن شن و ماسه شهرستان شوط

👈به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛جلسه بررسی آخرین وضعیت معادن شن و ماسه شهرستان شوط با حضور فرماندار؛بخشدار قره قویون،کارشناس منطقه آزاد ماکو ومدیران ادارات مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد.

این جلسه در خصوص صدور مجوزهای برداشت شن و ماسه از منابع و اراضی ملی که باعث تخریب این اراضی و همچنین آسیب به راه های و پل های ارتباطی روستاها می شود، برگزار شد.

همچنین در این جلسه مقرر شد:

-لزوم دقت نظر در بررسی تبعات اجتماعی صدور مجوزها توسط دستگاه های متولی اقدام شود.

-بمنظورجلوگیری از ایجاد آسیب های بیشتر، واحدهای فعال در برداشت شن و ماسه نسبت به تعیین و احداث مسیر جایگزین اقدام نمایند.