تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت شهرستان شوط 👈با حضور فرماندار،امام جمعه ، فرمانده ناحیه سپاه و رییس اتاق اصناف 🔹از رزمنده و ایثارگر گرانقدر