جلسه کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان شوط

جلسه کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان شوط
این جلسه باحضور عبدالهی اصل فرماندار شهرستان ، امام جمعه ،معاون فرماندار ،بخشداران وکارشناسان معین سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه استان آغاز شد

 جلسه کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان شوط

این جلسه باحضور عبدالهی اصل فرماندار شهرستان ، امام جمعه ،معاون فرماندار ،بخشداران  وکارشناسان معین سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه استان آغاز شد

دستورکار جلسه
- بررسی طرح های عمرانی سال ۹۷

-  توزیع اعتبارات برای تکمیل و اجرای طرح های عمرانی شهرستان شوط درسال جاری
 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط:عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط در این اولین جلسه کمیته برنامه ریزی با بیان اینکه اعتبارات شهرستان امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است ، افزود:برای شهرستان بیش از ۲۲ میلیارد تومان اعتبار جهت اجرای طرح های عمرانی شهرستان از منابع مختلف توزیع شده است.

 وی افزود:اتمام طرح های نیمه تمام از جمله پروژه های بهسازی و آسفالت راههای اصلی و فرعی،  فضاهای آموزشی و ورزشی ، طرح های آبرسانی و اصلاح تاسیسات شبکه آب ،اجرای طرح های هادی روستایی ، توسعه حمل و نقل و خدمات شهری شهرهای شهرستان ، تکمیل زیرساختهای شهرک صنعتی و .... جزء اولویتهای تامین اعتبار کمیته برنامه ریزی شهرستان بوده و همچنین اعتبار لازم جهت تعمیر و تجهیز فضاهای اداری و خدماتی شهرستان نیز مورد تصویب قرار خواهدگرفت.

فرماندار شهرستان شوط خاطر نشان کرد: اعتبارات مورد نظر بعنوان سهم شهرستان از مرحله اول توزیع اعتبارات استانی بوده و در طی سالجاری این میزان اعتبار افزایش یافته و در مراحل بعدی در کمیته برنامه ریزی شهرستان توزیع خواهد شد