🔻 حضور فرماندار شهرستان شوط بهمراه امام جمعه در سطح شهر و دیدار چهره به چهره با شهروندان و اصناف و بازاریان شوط 👈فرماندار شهرستان شوط در این بازدید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط شهروندان د