با حضور فرماندار شوط:

برگزاری جلسه کارگروه ستاد تسهیل ازدواج جوانان شهرستان شوط

برگزاری جلسه کارگروه ستاد تسهیل ازدواج جوانان شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط ؛ امروز قبل از ظهر؛ جلسه کارگروه ستاد تسهیل ازدواج جوانان شهرستان با حضورفرماندار و امام جمعه و اعضای ستاد برگزار شد.