بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از عملیات اجرایی تکمیل جاده شوط به صوفی (پالان توکن)

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از عملیات اجرایی تکمیل جاده شوط به صوفی (پالان توکن)

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از عملیات اجرایی تکمیل جاده شوط به صوفی (پالان توکن)
بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از عملیات اجرایی تکمیل جاده شوط به صوفی (پالان توکن)

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از عملیات اجرایی تکمیل جاده شوط به صوفی (پالان توکن)

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : عبدالهی اصل سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از عملیات اجرایی تکمیل جاده شوط به صوفی (پالان توکن) بازدید نمود.
نماینده عالی دولت در شهرستان شوط دراین بازدید بر تسریع در روند اجرایی این طرح تاکید کرد و افزود این طرح  تا پایان خرداد ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.