برگزاری جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخابات دادگستری شهرستان شوط( سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا)

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخابات دادگستری شهرستان شوط( سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا)
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط، دومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخابات دادگستری شهرستان شوط با حضور فرماندار، رئیس دادگستری ، دادستان ، هیأت‌های نظارت شورای نگهبان و شورای اسلامی شهر و روستا و سایر اعضا در محل فرمانداری برگزار شد.

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخابات دادگستری شهرستان شوط( سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا)

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط، دومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخابات دادگستری شهرستان شوط با حضور فرماندار، رئیس دادگستری ، دادستان ، هیأت‌های نظارت شورای نگهبان و شورای اسلامی شهر و روستا و سایر اعضا در محل فرمانداری  برگزار شد.

در دومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی، ضمن تشریح آخرین وضعیت انتخاباتی شهرستان، ارائه اخبار و گزارشات مربوط به جرائم و تخلفات انتخاباتی ، ارائه گزارش عملکرد  و ارزیابی روند اجرای مصوبات جلسه گذشته ستادپیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخابات دادگستری مورد بررسی قرار گرفت.