در پنجمین روز از دهه مبارک فجر

کنلگ زنی زمین چمن مصنوعی فوتبال در شهر شوط

کنلگ زنی زمین چمن مصنوعی فوتبال در شهر شوط
احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال در شهر شوط با حضور فرماندار ،امام جمعه،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،مدیرعامل سامان منطقه آزاد ماکو و روسای ادارات کنلگ زنی شد

در پنجمین روز از دهه مبارک فجر

کنلگ زنی زمین چمن مصنوعی فوتبال در شهر شوط  با حضور فرماندار ،امام جمعه،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،مدیرعامل سامان منطقه آزاد ماکو و روسای ادارات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط،این زمین چمن مصنوعی در زمینی به مساحت 1200 مترمربع با اعتباری بالغ بر 270 میلیون تومان توسط بخش خصوصی کلنگ زنی شد.