🌸بمناسبت هفته جهاد کشاورزی صورت گرفت

🔹دیدار فرماندار شهرستان شوط با کارکنان جهاد کشاورزی

🔹دیدار فرماندار شهرستان شوط با کارکنان جهاد کشاورزی
فرماندار شهرستان شوط با کارکنان جهاد کشاورزی دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: بمناسبت هفته جهاد کشاورزی فرماندار شهرستان شوط با کارکنان جهاد کشاورزی دیدار کرده و این هفته را به آنان تبریک و تهنیت گفتند