غرس نهال توسط بخشدار قره قویون و روسای ادارات

غرس نهال در اولین روز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری و روز درختکاری در شهرستان شوط
 در اولین روز از هفته درختکاری بخشدار بخش قره قویون  به همراه چند تن از  مدیران اجرائی شهرستان نهالی را بصورت نمادین در پارک معلم شهر شوط غرس کردند.