بازدید فرماندارشهرستان شوط ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ازمسیل سیلاب شهر شوط

بازدید فرماندارشهرستان شوط ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ازمسیل سیلاب شهر شوط
بازدید فرماندارشهرستان شوط ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ازمسیل سیلاب شهر شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط فرماندارشهرستان شوط ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بخشدار مرکزی و معاون فرمانداری و تعدادی ناز روسای ادارات ازمسیل سیلاب شهر شوط  بازدید کردند.