اقدام ملی مسکن

شناسایی اراضی ملی داخل محدوده شهر شوط جهت احداث طرح اقدام ملی

شناسایی اراضی ملی داخل محدوده شهر شوط جهت احداث طرح اقدام ملی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: از اراضی ملی داخل محدوده شهر شوط جهت احداث طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن توسط فرماندار شهرستان شوط ، مدیر امور اراضی و املاک سازمان منطقه آزاد تجاری ماکو و ادارات مرتبط بازدید شد