به ریاست عبدالهی اصل فرماندار

جلسه کارگروه تخصصی تامین مسکن محرومین شهرستان شوط

جلسه کارگروه تخصصی تامین مسکن محرومین شهرستان شوط
فرماندار شهرستان شوط : امسال ۳۹ واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در شهرستان شوط احداث شده است

 عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط در کارگروه تخصصی تامین مسکن محرومین این شهرستان با بیان اینکه یکی از آرزوهای هر شهروند داشتن مسکن مناسب است، گفت: رفع معضل کمبود مسکن و تامین آن برای اقشار کم درآمد و تحت پوششان کمیته های امدادو بهزیستی  از اولویت های کاری این کارگروه است که امسال در این زمینه ۳۹ واحد مسکونی هر کدام در ۷۰  مترمربع با صرف اعتبار ۲۲ میلیارد ریال با مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو ،قرارگاه سازندگی ،کمیته امداد و بهزیستی احداث شده است .

 وی بر حمایت همه جانبه دستگاه های اجرای علی الخصوص شهرداری ها در خانه دار کردن اقشار کم درآمد تاکید کرد و گفت شهرداری های شوط ، مرگنلر ، یولاگلدی ودهیاریهای روستاهای این شهرستان در راستای ساخت و احداث مسکن اجتماعی با صدور پروانه های ساخت با کمترین هزینه هابرای متقاضیان ارائه خواهد شد


 درپایان این جلسه اعضای کارگروه تخصصی تامین مسکن محرومین نسبت به شناسایی زمینهای مناسب برای ساخت مسکن اجتماعی بحث و تبادل نظر کردند .