گرامیداشت روز احسان و نیکوکاری

طی مراسمی از 121 نفر افراد خوکفا شده تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شوط تجلیل شد.

طی مراسمی از 121 نفر افراد خوکفا شده تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شوط تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط: طی مراسمی از 121 نفر افراد خوکفا شده تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شوط با حضور فرماندار و مدیر کمیته امداد امام ره و رییس اداره کار و تعاون بصورت نمادین تجلیل شد.

گرامیداشت روز احسان و نیکوکاری

طی مراسمی از 121 نفر افراد خوکفا شده تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شوط تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط: طی مراسمی از 121 نفر افراد خوکفا شده تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شوط با حضور فرماندار  و مدیر کمیته امداد امام ره و رییس اداره کار و تعاون بصورت نمادین تجلیل شد.

گفتنی است برای اجرای این طرح های اشتغال زایی اعتباری بالغ بر 2 میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شوط تخصیص یافته است.

همچنین با اجرای این طرح،  این مددجویان از چرخه حمایت کمیته امداد خارج شده اند.