حل مشکل خطوط ارتباط مخابراتی روستای تیمورآباد شهرستان شوط

حل مشکل خطوط ارتباط مخابراتی روستای تیمورآباد شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:پیرو پیگیریهای بابازاده فرماندار شهرستان، عملیات خطوط ارتباطی مخابرات در روستای تیمور آباد به همت بخشدار مرکزی ،دهیار روستا و رئیس مخابرات و مشارکت شهرداران شوط و یولا گلدی؛ طی سه روز حفاری،کابل گذاری و اتصال شبکه تکمیل و در اختیار روستائیان عزیز قرار گرفت برای اجرای این طرح که شامل ؛ حفاری،کابل گذاری خاکی بطول 1100 متر اعتباری بالغ بر 2میلیارد ریال هزینه شده است.