بازدید عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط، حجت الاسلام جباری امام جمعه ، از دوره آموزشی مربیان و کمک مربیان فرماندهی انتظامی شهرستانهای شمال استان به میزبانی شهرستان شوط