بازدید از استخر ذخیره آب روستای کندال شهرستان شوط

بازدید از استخر ذخیره آب روستای کندال شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی شهرستان شوط:فرماندار شهرستان شوط به همراه معاون فرماندار ، مدیر جهاد کشاورزی و اهالی روستای کندال از استخر ذخیره آب روستای کندال بازدید کردند

فرماندار شهرستان شوط به همراه معاون فرماندار ، مدیر جهاد کشاورزی و اهالی روستای کندال از استخر ذخیره آب روستای کندال بازدید کردند

گفتنی است در این بازدید جهت بازساری و مرمت استخر ذخیره آب و لایروبی قنات روستای کندال با مشارکت جهاد کشاورزی از محل اعتبارات شهرستانی قول مساعد داده شد.