رئیس کمیته امداد امام (ره)شهرستان شوط

کمک 990 میلیون تومانی حامیان به ایتام اکرام و محسنین تحت حمایت

کمک 990 میلیون تومانی حامیان به ایتام اکرام و محسنین تحت حمایت
رئیس کمیته امداد شهرستان شوط‌ گفت: طرح اکرام ایتام و محسنین با هدف جذب هر چه بیشتر کمک های نقدی و غیرنقدی و حمایت های معنوی برای کودکان نیازمند طرح اکرام ایتام و محسنین ، تحت حمایت اجرا می شود.

رئیس کمیته امداد امام (ره)شهرستان شوط

 کمک 990 میلیون تومانی حامیان به ایتام اکرام و محسنین تحت حمایت

رئیس کمیته امداد شهرستان شوط‌ گفت: طرح اکرام ایتام و محسنین با هدف جذب هر چه بیشتر کمک های نقدی و غیرنقدی و حمایت های معنوی برای کودکان نیازمند طرح اکرام ایتام و محسنین ، تحت حمایت اجرا می شود.

محرم آقاپور اظهار داشت: طی7 ماهه سالجاری حامیان در طرح های اکرام ایتام و محسنین به صورت نقد و کالا رقمی معادل 990 میلیون تومان کمک کردند که رشد 110درصدی نسبت به سال گذشته، تحقق پیدا کرد.

وی افزود: تعداد حامیان شهرستان 1419 نفر هستند که 133 نفر از ایتام و 101نفر فرزند مشمول طرح محسنین ، از حمایتهای مادی و معنوی آنها بهره‌مند هستند.

 آقاپور مشارکت مردم نیکوکار با هدف یاری نمودن محرومان و مستضعفان را ضروری دانست و گفت : قدردانی از خیرین تنها به اندازه توان ماست و اجر و پاداش واقعی خدمت به نیازمندان در درگاه الهی محفوظ و نصیب همه خدمتگزاران خواهد شد.

شایان ذکر است در شهرستان شوط 2800 خانوار تحت حمایت  کمیته امداد قرار دارند و از خدمات این نهاد بهره مند هستند.