مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:

444 شهر در وضعیت زرد و آبی

444 شهر در وضعیت زرد و آبی
بر اساس آخرین به روز رسانی ها، همانند هفته گذشته وضعیت هیچ یک از شهرهای کشور، قرمز نیست. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از 33 به 4 شهر کاهش یافت. تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 321 به 319 شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از 94 به 125 شهر افزایش یافت. 🔴قرمز: 0 شهر 🟠نارنجی: 4 شهر 🟡زرد: 319 شهر 🔵آبی: 125 شهر شورای اطلاع رسانی آذربایجان‌غربی