جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط با حضور فرماندار برگزار شد

جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط با حضور فرماندار برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط ،جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط به ریاست فرماندار و دیگر اعضاء شورا به منظور بررسی مصوبات جلسات قبل و بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی شهرستان شوط در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

▪️▪️▪️ جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط با حضور فرماندار برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط ،جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط  به ریاست فرماندار و دیگر اعضاء شورا به منظور بررسی مصوبات جلسات قبل و بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی شهرستان شوط در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
 فرماندار شوط در این جلسه بیان نمود که اصل و مبنای شورای ترافیک، فرهنگ سازی و آموزش است و باید به این دو مقوله توجه ویژه ای شود.
عبدالهی اصل عنوان کرد: برگزاری مستمر جلسات شورای ترافیک شهرستان نقش بسزایی در برطرف کردن مشکلات ترافیکی و بهبود عبور و مرور شهری دارد.
وی افزود:درجلسه شورای ترافیک مسایل مهم شهرستان مطرح میشود و در آن  تعدادی درخواست ها بررسی شده و که بسیار حائز اهمیت میباشد.
فرماندار شوط سرعت گیر ها باید بجا و در محل مناسب نصب شود، اظهار داشت: در مرحله اول باید نظریه کارشناسی در محل های نصب سرعت گیر وسرعتگاه اخذ و سپس با استانداردهای لازم سرعت گیر نصب شودو پذیرفته نیست، در هر محل و خیابان و جاده بدون نظریه کار شناسی نسبت به نصب سرعت گیر اقدام شود.
عبدالهی اصل تصریح کرد: رسانه ها نقش مهمی در راستای اطلاع رسانی  و شفاف سازی را برعهده دارند اگر باطلاع رسانی کامل و دقیق باشد، در حل بسیاری از مشکلات شهرستان مردم و مسئولین را یاری میکنند.  
در ادامه جلسه شورای ترافیک مقررشد:
- شهرداران شوط و مرگنلر مصوبات اجرا شده در سال 97 را بازبینی و نتایج آن را به دبیرخانه شورای ترافیک شهرستان ارسال نمایند.
-اداره راه و شهرسازی و راهداخانه حمل و نقل جاده ای شهرستان جهت ساماندهی سه راهی شوط با نصب تابلو و گاردیرل و خط کشی وغیره اقدامات لازم را معمول نمایند.
-فرماندار و اعضای شورای ترافیک طی بازدید میدانی از بازار و اصناف وضیعت ترافیکی شهر را بررسی نمایند.
-وضعیت صنوف آلاینده در شهر شوط ساماندهی شود.
-نصب تابلو ،سرعت گیر و علایم هشدار دهنده و چراغ چشمک زن در سه راهی روستای طوره توسط اداره راه و شهرسازی
- اخذ مجوز از شورای ترافیک شهرستان جهت عملیات حفاری در خیابانهای اصلی