گرامیداشت هفته دولت

افتتاح طرح انتقال آب با لوله و استخر ذخیره آب روستای علیار

افتتاح طرح انتقال آب با لوله و استخر ذخیره آب روستای علیار
طرح انتقال آب با لوله و استخر ذخیره آب روستای علیار با حضورمعاون فرماندار، بخشدار مرکزی و روسای ادارات افتتاح شد.

گرامیداشت هفته دولت

افتتاح طرح انتقال آب با لوله و استخر ذخیره آب روستای علیار با حضورمعاون فرماندار، بخشدار مرکزی و روسای ادارات
 
گفتنی است برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری و اسناد خزانه و مشارکت مردمی هزینه شده است.