بازدید از روستای صوفی

بازدید از روستای صوفی
فرماندار شهرستان شوط ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، معاون فرماندار و بخشدارمرکزی از #روستای صوفی شهرستان شوط بازدید کردند.

🔸بازدید فرماندار شهرستان شوط ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، معاون فرماندار و بخشدارمرکزی از #روستای صوفی شهرستان شوط

و دیدار گفتگو با دهیار و شورا و اهالی این روستا

#گفتنی است در این بازدیداجرای عملیات احداث سالن ورزشی، تعیین و تکلیف اراضی ملی، احداث دیدار ساحلی، جاده ارتباطی صوفی و سلیمان کندی ، آب شرب و روکش آسفالت معابر داخلی روستا  و زمین چمن مصنوعی مطرح  و بررسی شد.
.
.