آلبوم تصویری:میز ارتباطات مردمی با حضور معاونین استاندار و مدیران کل ستادی و اجرایی استان آذربایجان غربی در شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:میز ارتباطات مردمی با حضور معاونین استاندار و مدیران کل ستادی و اجرایی استان آذربایجان غربی در شهرستان شوط برگزار شد.