اطلاعیه واکسیناسیون و تست کرونا در ایام تعطیلات نوروز

اطلاعیه واکسیناسیون و تست کرونا در ایام تعطیلات نوروز
برنامه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی در ایام تعطیلات نوروزی به شرح ذیل اعلام می گردد: 1 - مرکز 16 ساعته ( مرکز نمونه گیری سرپایی)- شیفت صبح ، وقت اداری واقع در محل مرکز شماره‌ یک شوط 2 - کلیه مراکز خدمات جامع سلامت در شیفت صبح ، وقت اداری 3- پایگاه سلامت شهری شوط واقع در فلکه مادر شیفت صبح از ساعت 8 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 15 الی 19 روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط