دیدار معاون فرماندار ، معاون فرهنگی منطقه آزاد ماکو و روسای ادارات با کارگران واحد های تولیدی شهرستان شوط و اهدای شاخه گل ، تقدیر و تشکر از زحمات شبانه روزی این قشر سخت کوش