جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری مسابقات رالی خانوادگی منطقه آزاد ماکو در شهرستان شوط

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری مسابقات رالی خانوادگی منطقه آزاد ماکو در شهرستان شوط

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی  برگزاری مسابقات رالی خانوادگی منطقه آزاد ماکو در شهرستان شوط
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری مسابقات رالی خانوادگی منطقه آزاد ماکو در شهرستان شوط

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری مسابقات رالی خانوادگی منطقه آزاد ماکو در شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط،جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری مسابقات رالی خانوادگی منطقه آزاد به ریاست سرپرست فرمانداری و با حضور مدیر اجتماعی ، سلامت و ورزش سازمان منطقه آزاد ماکو و  تعدادی از روسای ادارات در محل فرمانداری برگزار شد.
گفتنی است مسابقات رالی خانوادگی منطقه آزاد ماکو راس ساعت 9 صبح از مقابل پارک ستارخان آعاز خواهد شد.