برگزاری جلسه شورای نامگذاری شهرستان شوط به ریاست عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط

جلسه شورای نامگذاری به ریاست فرماندار شهرستان شوط و با حضور بخشداران و اعضای شورای نامگذاری برگزار شد

جلسه شورای نامگذاری به ریاست فرماندار شهرستان شوط و با حضور بخشداران و اعضای شورای نامگذاری  برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه شورای نامگذاری شهرستان شوط به ریاست فرماندار و با حضور بخشداران و اعضای شورای نامگذاری با محوریت بحث و بررسی در خصوص نحوه نامگذاری میادین شهری و روستایی در محل فرمانداری برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای نامگذاری شهرستان شوط به ریاست عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه شورای نامگذاری شهرستان شوط به ریاست فرماندار و با حضور بخشداران و اعضای شورای نامگذاری در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شوط با اشاره به اهمیت نامگذاری مناسب در معابر عمومی، افزود: نامگذاری معابر، کوچه و خیابان مراحلی دارد که پس از طی آن مراحل و تایید شورای نامگذاری معابر عمومی در شهرستان، جنبه اجرایی به خود می گیرد.

عبدالهی اصل با نامگذاری تعدادی از معابر به نام های شهدای معظم شهرستان شوط تاکید کرد و گفت:نامگذاری خیابانها ، کوچه ها و معابر به نام شهدا اقدام ارزشمند و ماندگاری در راستای زنده نگه داشتن نام و یاد شهداست.

وی در خصوص استفاده از  المان های فرهنگی در شهرستان ادامه داد : آنچه در فرایند نامگذاری معابر حائز اهمیت است ، توجه به ال المان ها و نام هایی است که برای شهروندان وافراد هر محله وکوچه ، دارای بار مثبت فرهنگی باشد.

در ادامه جلسه در خصوص نامگذاری میادین ،کوچه ها و خیابان های شهری و روستایی شهرستان با نام شهدا و استفاده از نمادهای فرهنگی منطقه در میادین شهری و روستایی و استفاده از نظرات و پیشنهادات اقشار مختلف مردم  در شورای نامگذاری از تاکیدات فرماندارشهرستان شوط بود.
در پایان جلسه مقرر شد:
- نام یکی از خیابان های شهر شوط بنام شهید جعفرزاده نامگذاری شود.
- مقررشد نام یکی از خیابان های شهر مرگنلر به پاسداشت خدمات آقای آهنگری بخشدار سابق بخش قره قویون نامگذاری شود.