برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان شوط 🔸به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور معاون فرماندار و بخشداران و اعضای ستاد بحران در محل فرماندار