با حضور فراهانی بخشدار مرکزی

دوره آموزشی دهیاران بخش مرکزی شهرستان شوط با موضوع مبارزه با تب برفکی دامی

دوره آموزشی دهیاران بخش مرکزی شهرستان شوط با موضوع مبارزه با تب برفکی دامی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط"دوره آموزشی دهیاران بخش مرکزی شهرستان شوط با موضوع مبارزه با تب برفکی دامی در محل فرمانداری برگزار شد

دوره آموزشی دهیاران بخش مرکزی شهرستان شوط با موضوع مبارزه با تب برفکی دامی با حضور فراهانی بخشدار مرکزی  شوط و کارشناس اداره دامپزشکی شهرستان در محل فرمانداری برگزارشد