🔸اجرای طرح «بسیج ملی کنترل فشار خون بالا» در شهرستان شوط

🔸اجرای طرح «بسیج ملی کنترل فشار خون بالا»

#از 27 اردیبهشت تا 15 تیر

🔹با حضور کارشناسان شبکه بهداشت ودرمان در محل فرمانداری شهرستان شوط و کنترل فشارخون کارکنان