#هر_شب_یک_مسجد(مسجد جامع مرگنلر)

دیدار چهره به چهره فرماندار،بخشدار قره قویون، مسئولین با مردم و بررسی مسایل و مشکلات شهروندان بصورت پرسش و پاسخ

دیدار چهره به چهره فرماندار،بخشدار قره قویون، مسئولین با مردم  و بررسی مسایل و مشکلات شهروندان بصورت پرسش و پاسخ
در این دیدار اهالی شهر مرگنلر با حضور در مسجدجامع مرگنلر مسائل و مشکلات خود را در حوزه های مختلف از جمله(آب شرب – آب کشاوزری- لایروبی قنات ها-رفع تداخلات اراضی ملی و کشاورزی-خدمات شهری-شبانه روزی شدن مرکز جامع سلامت شهری و روستایی مرگنلر-فعال نمودن پایگاه اوژانس مرگنلر ....)ارائه نمودند و فرماندار شهرستان شوط دستور رسیدگی توسط روسای ادارات صادر کردند.