جلسه پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان شوط برگزار شد

جلسه پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان شوط برگزار شد
جلسه پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان شوط باحضور عبدالهی اصل فرماندار شهرستان با موضوع قاچاق گندم در محل دادگستری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان شوط باحضور عبدالهی اصل فرماندار شهرستان با موضوع قاچاق گندم در محل دادگستری برگزار شد.

علیشاهی بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم یک مسئولیت بر دوش دستگاه قضا بوده که این امر تنها با اقدامات دستگاه قضا محقق نمی‌شود و باید تمام دستگاه‌های ذی نفع مشارکت کافی داشته و سهم خود را از این وظیفه قانونی و شرعی ادا کنند.

رییس دادگستری شهرستان شوط  در این جلسه به دستگاههای مسئول درخصوص انجام وظایف خود در زمینه جلوگیری از قاچاق گندم هشدار داد،گفت: بنابراین ضرورت دارد دستگاه‌های ذیربط از تمام ظرفیت خود بهره ببرد تا جلوی وقوع این موضوع را بگیرند تا خروج گندم را از شهرستان نداشته باشیم لذا اداره غله باید همه تدابیر خود را در نظر بگیرند.