گزارش تصویری اقامه نماز ظهر عاشورا در مسجد جامع شهرستان شوط

گزارش تصویری اقامه نماز ظهر عاشورا در مسجد جامع شهرستان شوط