گزارش تصویری/تجلیل از اعضای شورای اسلامی شهر مرگنلر"گرامیداشت هفته شورای اسلامی شهر و روستا"