در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی منطقه آزاد ماکو صورت گرفت:

توقف 34 مورد تغییر کاربری غیر مجاز در یک ماهه اخیر

توقف 34 مورد تغییر کاربری غیر مجاز در یک ماهه اخیر
به گزارش پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی منطقه، در فروردین ماه سال جاری و در پی پایش نیروی های یگان حفاظت و کارشناسان امور اراضی، به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی از 34 مورد تغییر کاربری غیر مجاز جلوگیری و برخورد قانونی گردید.

بنابر این گزارش موارد تغییرکاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی واقع در محدوده منطقه آزاد ماکو شناسایی شده شامل احداث بنا، پی کنی، کانکس گذاری، حصارکشی، دیوار کشی، احداث سکوی غیرمجاز می باشند.

لازم به ذکر است : گشت های یگان حفاظت امور اراضی در سطح منطقه فعال بوده و با هرگونه ساخت وساز و تغییر کاربری غیر مجاز برابر قانون برخورد خواهد شد. لذا از همه افرادی که در اراضی زراعی و باغی قصد تغییر کاربری را دارند در خواست می گردد قبل از هرگونه اقدام به مدیریت های جهاد کشاورزی مستقر در شهرستانهای منطقه مراجعه نمایند تا در آینده دچار مشکل نشوند.

اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مورد تاکید بوده و هر گونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و ساخت و ساز در مزارع و باغ‌ها بدون مجوز جهاد کشاورزی ممنوع است و با متخلفان، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.