بررسی مسایل و مشکلات و رفع موانع تولید شهرستان شوط

بررسی مسایل و مشکلات و رفع موانع تولید شهرستان شوط

بررسی مسایل و مشکلات و رفع موانع تولید شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: جلسه رفع موانع تولید شهرستان شوط با حضور فرماندار،نماینده منطقه آزاد ماکو و اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد.

شایان ذکراست؛ در این جلسه در خصوص تسهیل ورود و خروج ماشین های سبک و سنگین ،آزادسازی تعارض،ایجاد رمپ و نصب نیوجرسی و انعقاد تفاهم نامه بین مالکین بحث و تبادل و نظر شد‌.