به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط، همزمان با روز آتش‌نشانی و ایمنی «رژه تجهیزات و ادوات خودرویی» سازمان آتش‌نشانی و خدمات