اطلاعیه شماره ٢ هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور

اطلاعیه شماره ٢ هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور

✍️ به اطلاع تمامی داوطلبان رد صلاحیت شده در هیات‌های عالی نظارت استان می‌رساند؛ مستند به تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور معترضان (شامل کلیه شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر و بالای ۲۰۰ هزار نفر) از تاریخ ابلاغ نتایج چهار روز برای ثبت اعتراض خود وقت دارند. با توجه به شرایط همه گیری ویروس کرونا در کشور، داوطلبان می‌توانند اعتراضات خود را از سه روش زیر ثبت کنند:

▫️۱.  مراجعه به فرمانداری‌های سراسر کشور در شهرستان حوزه انتخابیه داوطلب

▫️ ۲.  مراجعه به هیات های عالی نظارت استانی، مستقر در مرکز استان حوزه انتخابیه داوطلب

▫️۳.  مراجعه به کمیته رسیدگی به اعتراضات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور مسستقر در میدان شهدای هفتم تیر، خیابان شهید مفتح جنوبی، استادیوم شهید شیرودی، سالن شهید افراسیابی

بدیهی است هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور به کلیه اعتراضات طبق قانون و با اولویت رسیدگی خواهد کرد.

کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان شوط